Veiledningskontoret avvikles

Norad og Norfund har besluttet å avvikle Veiledningskontoret i den form det har i dag og at informasjon og veiledning for fremtiden vil bli ivaretatt i de respektive organisasjonene.
Dette medfører at Peter Molthe blir innplassert hos Norfund mens Bjørn Holter Eriksen går tilbake til Norad.
Informasjon og spørsmål om støtteordninger og finansieringsmuligheter hos Norad og Norfund kan inntil videre fortsatt rettes til hhv.:

Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for et godt og spennende samarbeid!


Med hilsen

Peter og Bjørn

Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling

Veiledningskontoret har også i år vært med på å planlegge Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling som i år fokuserer på hvordan FNs bærekraftsmål skaper nye forretningsmuligheter. Konferansen finner sted 2. mars kl. 11:00 – 18:30 hos NHO – se www.innovasjonnorge.no/nkiu for mer info og påmelding.